×

Оптика TYC bmw 3 Series (CPE/CONV) (E36)(10/1991 - 11/1999) TYC LogoФото Наименование Артикул Лампа Сторона Примечание
11-5997-21-2 TYC Tail Lamp Unit Tail Lamp Unit

E13
11-5997-21-2

OE: 63211387654 / 63211387658 / 63218353288 / 1387654 / 1387658 / 8353288
Amber RH Without function check
11-5997-51-2 TYC Tail Lamp Unit Tail Lamp Unit

E13
11-5997-51-2

OE: 82199403098 / 63218353272 / 63218353274 / 9403098 / 8353272 / 8353274
White RH With function check
11-5998-21-2 TYC Tail Lamp Unit Tail Lamp Unit

E13
11-5998-21-2

OE: 63211387653 / 63211387657 / 1387653 / 1387657
Amber LH Without function check
11-5998-51-2 TYC Tail Lamp Unit Tail Lamp Unit

E13
11-5998-51-2

OE: 82199403097 / 63218353271 / 63218353273 / 9403097 / 8353271 / 8353273
White LH With function check
18-5007-01-2 TYC Side Blinker Unit Side Blinker Unit

E13
18-5007-01-2

OE: 63138357048 / 8357048
W5W | Amber RH Until 09/1996
18-5007-11-2 TYC Side Blinker Unit Side Blinker Unit

E13
18-5007-11-2

OE:
WY5W | Smoke RH Until 09/1996, tuning
18-5007-21-2 TYC Side Blinker Unit Side Blinker Unit

E13
18-5007-21-2

OE: 82199404388 / 9404388
WY5W | White RH Until 09/1996
18-5008-01-2 TYC Side Blinker Unit Side Blinker Unit

E13
18-5008-01-2

OE: 63138357047 / 8357047
W5W | Amber LH Until 09/1996
18-5008-11-2 TYC Side Blinker Unit Side Blinker Unit

E13
18-5008-11-2

OE:
WY5W | Smoke LH Until 09/1996, tuning
18-5008-21-2 TYC Side Blinker Unit Side Blinker Unit

E13
18-5008-21-2

OE: 82199404387 / 9404387
WY5W | White LH Until 09/1996
18-5351-05-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5351-05-2

OE: 63138353282 / 8353282
Amber RH
18-5351-11-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5351-11-2

OE: 82199403094 / 9403094
White RH -11-2 is unit
18-5351-15-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5351-15-2

OE: 82199403094 / 9403094
White RH -11-2 is unit
18-5351-25-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5351-25-2

OE:
Smoke RH Tuning
18-5352-05-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5352-05-2

OE: 63138353281 / 8353281
Amber LH
18-5352-11-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5352-11-2

OE: 82199403093 / 9403093
White LH -11-2 is unit
18-5352-15-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5352-15-2

OE: 82199403093 / 9403093
White LH -11-2 is unit
18-5352-25-2 TYC Corner Lamp Corner Lamp

E13
18-5352-25-2

OE:
Smoke LH Tuning
19-1209-05-2 TYC Fog Lamp Fog Lamp

E13
19-1209-05-2

OE: 63178357390 / 63171387092 / 63178357386 / 8357390 / 1387092 / 8357386
H1 RH
19-1210-05-2 TYC Fog Lamp Fog Lamp

E13
19-1210-05-2

OE: 63178357389 / 63171387091 / 63178357385 / 8357389 / 1387091 / 8357385
H1 LH